Ochrana osobných údajov

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov:

Za účelom vybavenia objednávky si predávajúci - predávajúci musí uložiť osobné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, emailová adresa, kód tovaru) za účelom plnenia zmluvy. Správcom týchto osobných údajov je predávajúci. V prípade neposkytnutia týchto údajov, predávajúci uzavrieť zmluvu nemôže. Poskytnutie údajov je zo strany kupujúceho dobrovoľné. Vyplnením objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením osobných údajov kupujúceho do databázy predávajúceho za účelom plnenia zmluvy.

Kupujúci má právo kedykoľvek písomne tento súhlas odvolať (emailom na info@colorika.sk alebo písomne na adresu predávajúceho) . Predávajúci prehlasuje, že tieto údaje považuje za dôverné, nikdy ich neposkytne tretím osobám (s výnimkou informácií zásielkovej službe nevyhnutne nutných s doručením objednávky, externého poskytovateľa účtovníckych služieb a správcu stránky ) ani do tretích krajín. Anonymizované údaje o kupujúcom (dáta nespojiteľné s konkrétnym užívateľom) môžu byť spracovávané tretími stranami (napr. Google, Facebook, Seznam…). Všetky dáta s osobnými údajmi kupujúceho sú uložené zašifrované u predávajúceho. Bude s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov.

Uložené osobné údaje nepoužívame na iné účely ako plnenie zmluvy. Nepoužívame emailové newslettery.

Údaje budú uložené po dobu záručnej lehoty, účtovné doklady (faktúry) sú uchovávané po dobu 5 rokov podľe zákona o učtovníctve. Kupujúci má právo vedieť, ktoré osobné údaje predávajúci o ňom uchováva, právo ich zmeniť, preniesť alebo vymazať, alebo podať sťažnosť na spracovávanie svojich osobních údajov. A to podaním žiadosti na emailovú adresu predávajúceho alebo písomnou žiadosťou na adresu predávajúceho.

Kupujúci v prípade potreby môže podať stažnosť na dozorový úrad. Dozorovým úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov.

Pravidlá používania cookies:

Stránka colorika.sk používa pre svoje fungovanie tzv. Cookies. Sú to krátke správy, ktoré sa ukladajú vo Vašem počítači a slúžia k zjednodušeniu prehliadania stránok (nastavenie, zobrazenie navštívených obrazov, nastavenie zobrazenia stránky a pod). Niektoré cookies sú používané tretími stranami (Google, Favi...) , tieto sú však plne anonymizované a nespojiteľné s konkrétnym užívateľom .  Cookies môžete kedykoľvek vo svojom prehliadači zmazať, alebo zakázať (zákazom ale môžete niektoré funkcie stránky obmedziť).

 

Viac informácii o fungovaní a nastavení cookies súborov si môžete prečítať napr. na stránkach: www.aboutcookies.org

Nastavení Cookies